Verdensrommet er til for å glede!

Verdensrommet begeistrer! Det er et tema som hjelper oss å lære, og lære bort, om naturen, vår eksistens og utrolige hendelser og fenomener. 

Astronomen tilbyr kurs og foredrag for private, skoler og bedrifter som både lærer og underholder! Kursansvarlig Vegard Rekaa har doktorgrad fra UiO og flere års erfaring med å undervise for skolelever og lærere i astronomi og realfag. 

Astronomiske observasjoner i klasserommet

La elevene selv observere verdensrommet. Profesjonelle teleskoper, i store observatorier, er nå tilgjengelig for skoler og lærere, slik at elevene selv kan forske og utforske. Alt gjøres fra klasserommet eller hjemme, så denne undervisningen lar seg lett tilpasse hjemmeundervisning eller hybridløsninger, og selvsagt i klasserommet. 

Kurset tilbys i samarbeid med BroAOF høsten 2021. For mer informasjon og påmelding:

Pythonskole.no

Koding skal være gøy og meningsfullt. Tekstbasert programmering er et allsidig verktøy som gjør det mulig å analysere og simulere fenomener og forsøk, som før ble for omfattende å ta tak i en skoletime.

Vi tilbyr kurs i programmering,  hvor vi øver på koding i Python av kjente forsøk fra læreboka. Elevene får selv muligheten til å hente inn data, fra målinger de gjør selv, eller laste ned data fra eksempler vi har forberedt.

Teleskopkurs

Har du lyst til å lære å bruke et teleskop? Og hvordan du selv kan finne frem til spennende objekter på nattehimmelen?!

Astronomen tilbyr nybegynnerkurs, for deg som har et teleskop du ønsker å lære deg å bruke, eller planlegger å kjøpe ett. Du får også opplæring i hvordan bruke stjernekart, enkle tips for fotografering, og hvordan de ulike variantene av stjernekikkerter virker.