Verdensrommet er til for å glede!

I klasserommet er det viktig å finne gode eksempler og fenomener, hvor teorien elevene skal lære seg får en direkte anvendelse. Vi tilbyr kurs innen astronomi, realfag og programmering i utforskende undervisningsmetoder, som er direkte relevant i forhold til læreplanen og lærebøkene.

Kursansvarlig Vegard Rekaa har doktorgrad i plasma- og astrofysikk fra UiO og flere års erfaring med å undervise for skolelever og lærere i astronomi og realfag. 

Astronomiske observasjoner i klasserommet

La elevene selv observere verdensrommet. Profesjonelle teleskoper, i store observatorier, er nå tilgjengelig for skoler og lærere, slik at elevene selv kan forske og utforske. Alt gjøres fra klasserommet eller hjemme, så denne undervisningen lar seg lett tilpasse hjemmeundervisning eller hybridløsninger, og selvsagt i klasserommet. 

Kurset tilbys i samarbeid med BroAOF høsten 2021. For mer informasjon og påmelding:

Python & PASCO – Koding med mening

Koding skal være gøy og meningsfullt. Tekstbasert programmering er et allsidig verktøy som gjør det mulig å analysere og simulere fenomener og forsøk, som før ble for omfattende å ta tak i en skoletime.

Vi tilbyr kurs i programmering,  hvor vi øver på koding i Python av kjente forsøk fra læreboka. Elevene får selv muligheten til å hente inn data, fra målinger de gjør selv, eller laste ned data fra eksempler vi har forberedt.

Handlekurv