Koding med mening

Koding skal være gøy. Vi koder reelle forsøk og fenomener, som er kjent fra lærebøkene. Vi analyserer data fra målinger elevene selv har gjort med PASCO-sensorer, som er godt tilrettelagt til bruk i undervisningen. Elevene gis gode eksempler som de kan bygge videre på, og er med på alt fra planlegging til presentasjon av resultater.

Kom i gang

Vi hjelper deg i gang med Python! Følg denne steg-for-steg-instruksen til hvordan du installerer Python og Anaconda, og kommer i gang med koding på din maskin.

Prøv selv

Her kan du laste ned et lite utvalgt koder, som er laget med tanke på bruk i flere fag på videregående skoler. Pakk ut filene på din maskin og kjør med ditt foretrukne utviklerverktøy.-

Kurs

Delta på introkurs i Python: 

  • Lær generell programmering.
  • Få tips til hvordan gjøre mest mulig ut av koden.
  • Lær og forstå de små tekniske detaljene.
  • Bli bedre rustet til å svare på spørsmål fra dine elever.

Bestill kurs for hele kollegiet, eller enkeltbilletter til ferdig oppsatte datoer. Ta kontakt om du har spørsmål til kursene eller har ønsker til hvordan vi kan tilpasse kursene for deg/dere.

Bestill kurs for kollegiet

Få en full gjennomgang av hvordan bruke Python i flere fag. Kurset er nettbasert (2 t) med eksempler og forklaringer underveis. Deltakerne får tid til å prøve ut og gjøre endringer i kodene, som de får tilsendt før kurset.

Pris: kr. 3000,- eks. mva (maks 10 deltakere)

Ta kontakt for å bestille kurs for deg og dine kolleger:
   Tel: 93024034        E-post: kontakt@astronomen.no

Kodeeksempler

Newtons avkjølingslov

I dette forsøket skal vi undersøke Newtons avkjølingslov, ved å gjennomføre en måleserie som viser hvordan temperaturen endres i et objekt som kjøles ned i forhold til omgivelsene.  Forsøket kan enten gjøres ved at man varmer opp en temperatursensor, og lar denne avkjøle, eller ved at man setter sensoren i noe varmt.

Konstant akselerasjon

I denne øvelsen skal vi bli bedre kjent med akselerasjon på et skråplan. Vi skal måle posisjonen som funksjon av tid når vi lar en Smart Cart rulle fritt nedover planet. En Smart Cart har innebygget mange sensorer og her skal vi bruke de som registrerer bevegelse og hastighet og akselerasjon.

Titrering

I denne øvelsen skal vi finne ekvivalenspunktet i en titrering, hvor vi starter med en saltstyre (HCl) og tilsetter kontrollert en sterk base, natriumhydroksid (NaOH). Etterhvert som basen tilsettes vil pHen gradvis øke, først sakte, så raskt i omslagsområdet, for så flate ut.

Induksjon

I denne øvelsen skal vi undersøke hvordan den induserte spenningen i en spole varierer når vi slipper en stavmagnet gjennom den. Øvelsen skal også gi støtte for Faradays induksjonslov og bidra til forståelse for sammenhengen mellom hvor raskt magneten faller og størrelsen på den induserte spenningen.

Luftmotstand

I denne øvelsen skal vi undersøke hvordan luft-motstanden avhenger av farten når vi lar muffins-former falle fritt. Vi måler posisjonen som funksjon av tiden og bruker en bevegelsessensor. Normalt ville man vente til posisjon-tid-grafen danner en rett linje, før man fant luftmotstand-koeffisienten k vha. lineær regresjon.

Halveringstid

I dette forsøket skal vi måle radioaktiv stråling med en geigerteller. Vi gjør målinger på det radioaktive isotopen Ba-137 og ønsker å finne isotopens halveringstid. Dataene samles inn med Capstone eller SPARKvue m/nødvendig sensorikk, og dataene lastes over i Python for numerisk analyse.

Eksoterm eller endoterm

I dette forsøket skal vi måle temperaturen når vi løser Nyco (natriumhydrogenkarbonat) i vann. Vil temperaturen stige eller falle?  Dersom temperaturen stiger sier vi at reaksjonen er eksoterm. Faller temperaturen sier vi at reaksjonen er endoterm.

Kontakt oss

Handlekurv