Astronomiske observasjoner i klasserommet

Få tilgang til et profesjonelt teleskopnettverk, og ta det i bruk i ditt klasserom. Med Faulkes Telescope project, er det mulig å la elevene dine selv ta bilder av vakre tåker og galakser, eller kanskje oppdage den neste supernovaen?!

Kurset tilbys av Astronomen og Bro AOF.

I første økt (fram til lunsj) gis det en introduksjon til teleskopnettverket, hvordan styre det, samt de mest grunnleggende begrepene som man må kjenne til. Måten teleskopet styres passer godt inn i kompetansemålene som tar for seg teknologi og programmering som et virkemiddel til å undersøke naturlige fenomener. Deltakerne får utdelt hver sin liste med astronomiske objekter og en kortfattet instruks som de kan bruke i egen undervisning.

Andre økt tar for seg bildebehandling i astronomi og hvordan deltakerne og elevene kan lage sine egne vakre og høyoppløselige fargebilder av galakser, tåker og kometer. Økten gir også et innblikk i hvordan man kan vurdere og bearbeide forskningsdata, og hvilke valg forskerne må ta for å gjengi objektene mest mulig realistisk. Det gis også en introduksjon til pågående observasjonskampanjer, som variable stjerner, novaer og hvordan ta spektrum av stjerner.

Bilder tatt av deltakere på kurset