Astronomiske observasjoner i klasserommet

Lære å styre store profesjonelle astronomiske teleskoper, og ta de i bruk i ditt klasserom. Med Faulkes Telescope project, er det mulig å la elevene selv ta bilder av vakre tåker og galakser, eller kanskje oppdage den neste supernovaen. 

Kurset tilbys via kursagenten Bro AOF og kommer i to utgaver: for ungdomsskole og videregående skole. Kursene er nettbasert.

Kurs for ungdomskolelærere

Del 1
Dato kommer…

Del 2
Dato kommer…

Kurs for VGS-lærere

Del 1
Dato kommer…

Del 2
Dato kommer…

Del 3
Dato kommer…

Kursbeskrivelse - for ungdomsskole

Del 1

Del 1 gir en introduksjon til teleskopnettverket, hvordan styre det, samt de mest grunnleggende begrepene som man må kjenne til. Det blir også utdelt en liste med objekter og dagsaktuelle fenomener, som deltakerne og deres elever kan prøve seg på frem til del 2 av kurset. Siden denne kursserien tilbys lærere i ungdomskolen, legge det mye vekt på hvordan man med enklest mulig teori og redskaper, kan ta flotte bilder av verdensrommet, som elevene kan ta med seg hjem.

Del 2

Del 2 tar for seg enkle kampanjer som elevene kan ta del i, ved å gjennomføre gjentatte målinger av f.eks. variable stjerner, kometer eller asteroider. Det gis også en introduksjon til hvordan utvalgte teleskoper kan styres i sanntid av elevene. Det blir også satt av tid til repetisjon fra del 1, slik at vi sammen kan avklare evnt. spørsmål før lærerne prøver ut hele undervisningsopplegget på egne skoleklasser.

Bilder tatt av deltakere på kurset

Kursbeskrivelse - for videregående skole

Del 1

Del 1 gir en introduksjon til teleskopnettverket, hvordan styre det, samt de mest grunnleggende begrepene som man må kjenne til. Ved å lære å styre teleskopene, får elevene også innblikk i hvordan teknologi og programmering brukes som et virkemiddel til å undersøke naturlige fenomener.

Det gis også en introduksjon til hvordan utvalgte teleskoper kan styres i sanntid av elevene.  Avslutningsvis blir det utdelt en liste med objekter og dagsaktuelle fenomener, som deltakerne og deres elever kan prøve seg på frem til del 2 av kurset. 

Del 2

Del 2 tar for seg generell bildebehandling i astronomi og hvordan genere fine fargebilder som elevene kan få med seg hjem. Øvelsene i denne økten gir innblikk i hvordan man jobber med forskningsdata, og hvorvidt et bilde er realistisk (slik våre øyne oppfatter det) eller kan endres for å fremheve spesielle egenskaper ved objektene.

Det gis også en introduksjon til aktuelle forskningskampanjer, som elevene kan ta del i, f.eks. å overvåke lysstyrken til en supernova, eller følge utviklingen til en ny komet. 

Del 3

Del 3 tar for seg hvordan observere spektre og variable stjerner, og hvordan vi jobber med data fra disse. Det blir også satt av tid til repetisjon av alt som er gjort i del 1 og 2, slik at deltakerne får mulighet til å stille egne spørsmål og ryddet evnt. utfordringer de har møtt av veien, før de tar i bruk dette undervisningsopplegget på egen hånd.

Handlekurv